Free bitcoin

[Mở đầu] Chương 06: Đặt tên và Cung cấp sức mạnh

Trả lời8-8-2021 22:23:58

& N7 O3 e+ a% e( l0 j8 y6 A[Ta phải khoe với lão Ruth mới được. Chắc chắn hắn sẽ phải ghen tị cho mà xem.]
( d& {7 i2 E& F. G0 H+ v
! K( q2 n# V# q$ f$ RNói xong, ông nội bỏ đi tìm người bạn thân của mình với một tâm trạng đầy phấn khích.
3 R/ ~! V: a& S  R# n1 U+ T5 P, q1 `9 C/ G1 `" Z  F( g(wWw.truyenchu.online)

Không chỉ làm cho tiểu long chào đời sớm, mà tôi còn có thể làm cho nó lớn lên.) M" G* `3 p$ c# h2 A4 J, T(wWw.truyenchu.online)

# {# V3 N  |" P  O8 H, w" w; R$ i0 J* }(wWw.truyenchu.online)

Ông nội bảo rằng những gì tôi vừa làm chính kỳ tích trước giờ ông mới thấy, nên ông rất muốn khoe khoang với lão bạn già thối tha của mình.3 i# m9 ^. O5 I( P. s& P5 Q(wWw.truyenchu.online)

  f% _; E8 \, q3 g(wWw.truyenchu.online)

Nói thật, những lúc như thế này trông ông rất dễ thương so với độ tuổi của mình.
$ l/ H4 J" o0 Q, C6 i8 j; {$ |( Q  L# L(wWw.truyenchu.online)

Tôi đang nghĩ về những điều đó trong phòng của mình.' n, n' L  v$ R' f1 K5 [3 M* ?: w. G: L(wWw.truyenchu.online)

; n' e9 a, [1 m7 P(wWw.truyenchu.online)

[Myu?]
/ h' g, P, N# n" E! ~
1 A9 ~) Q4 J9 {+ N! lTiểu long nằm bên cạnh ngẩng lên nhìn tôi, rồi nó dúi đầu vào cằm tôi.
  x% A7 K  H! e# ?
' b# {" u" T3 ?1 E[Chuyện gì thế. A, ta phải đặt cho mi một cái tên. Không thể gọi tiểu long mãi được.]
1 f5 C# O5 U5 F; S4 R% s2 S) t/ {9 ?
, ?" _- D* B! J( i0 u7 ][…! Myumyu, Myumyu!]" i$ _+ E9 i! _3 q+ U& v1 H(wWw.truyenchu.online)

/ C+ u: V3 Y' E(wWw.truyenchu.online)

Tiểu long nhảy cẫng lên vì vui sướng khi nghe tôi nói thế.& Z, G; Y8 {7 V4 E+ R(wWw.truyenchu.online)


$ {* l- s5 B7 m* W( UNó đang thể hiện niềm vui bằng cách nhảy “vũ điệu điên cuồng”., J7 B0 p* o( L1 }; {; m(wWw.truyenchu.online)


' b  u( D: w) P$ k+ r" Q6 a6 G5 mNó sẽ càng hạnh phúc hơn khi tôi vuốt ve đầu hoặc xoa cằm nó. Cứ như thể niềm vui của nó không có giới hạn vậy. Nhìn sự hạnh phúc của nó, cũng khiến tôi hạnh phúc lây.: Z' m' g3 Q9 |' H# n: h; w! N6 Q(wWw.truyenchu.online)

( f7 i! ?. j& U7 [: Y(wWw.truyenchu.online)

Phải mất một lúc cả hai chúng tôi mới bình tĩnh trở lại.
8 t. z0 s% g# q6 u2 q" X5 C/ i5 {2 B9 D& f% `(wWw.truyenchu.online)

[Chà, mi muốn đặt tên gì nè? Có gợi ý gì cho ta không?]
' ~6 X; d$ q4 Q* I+ n9 w- U$ t) [1 [; }; c/ G5 ^. u7 u(wWw.truyenchu.online)

[Myu!]5 A/ J6 n9 l) f1 w) o5 I; n(wWw.truyenchu.online)


) q/ P& @/ a8 }; P$ J; i[Mi muốn tên như thế nào?]
1 j+ ^0 q9 s* s6 w8 `( J" [5 i" i: V2 N(wWw.truyenchu.online)

[Myu !!]) g# _2 ?7 s' _* o  r( F& h& ^& _* s(wWw.truyenchu.online)


5 o7 V& T! h1 W; `; Z7 F/ TBằng cách nào đó, tôi lại hiểu Tiểu long muốn nói gì.: |3 H' M7 d% }0 v; p) _5 w9 K* L(wWw.truyenchu.online)


, B! I# z6 ?8 o4 t+ n/ JÂm thanh vẫn là “Myu!” hoặc “Myu Myu!”, nhưng chẳng biết sao tôi lại hiểu nữa.
1 M5 i0 [9 A1 Q: t! E4 @# ~' }! |: V
! J5 I$ }) \) [: s' R) c9 ETôi đã hiểu cảm xúc thông qua những âm thanh mà nó phát ra. Não tôi tự chuyển thành những từ mà tôi có thể hiểu được.
' P3 B  _' X; }, V! A4 A
0 B6 [+ B/ b, G8 s[Nếu vậy thì... trước hết, mi là đực hay cái thế?]
6 N0 K/ f! J, u7 [8 P& D: s/ J' A/ {6 C0 d: V: V) l(wWw.truyenchu.online)

[Myu!]
& }5 _# D' ~4 m0 n5 U
4 P) ~, d7 t3 r' Y[Nếu mi là cái thì…]
) P8 E, h6 w7 ]9 b2 u2 @2 E7 O# g2 k- F, Y(wWw.truyenchu.online)

Tôi suy nghĩ một lúc.
; e. l1 q' Y& S# Z5 R) f8 ]
/ a4 s1 K# I! tTừ những cuốn sách đã đọc kể từ khi trở thành một Mateo, tôi rút ra tất cả những kiến thức có liên quan đến loài rồng.) J* E0 q- n7 P. d6 c(wWw.truyenchu.online)

1 N" H8 N4 m+ U) l4 p. p(wWw.truyenchu.online)

[... Evangeline thế nào?]
2 s; a7 L5 L) O# v/ }+ u8 {$ X$ \" X! a" I% F% w7 ]" @& j3 S. ^" A(wWw.truyenchu.online)

[Myu?]
% T0 e- i' n# i7 q5 }6 W' U4 k6 _(wWw.truyenchu.online)

[Đó là con Xích Long mạnh nhất trong lịch sử. Nó đã sống cách đây khoảng 1000 năm, ban đầu người ta gọi nó là Ác Long, nhưng về sau nó đã được tôn thờ như người bảo vệ loài người. Ngày nay thì người ta gọi nó "Thần Long"]% {/ m( `4 d0 C(wWw.truyenchu.online)

0 m9 q& y7 I2 Y+ L1 m(wWw.truyenchu.online)

[Myu!]6 H0 K: o! f+ \% f) ](wWw.truyenchu.online)


1 o* @7 Z, P6 N& z  ]! DTiểu long… Eva nhảy vào liếm mặt liếm mặt tôi như muốn nói rằng nó rất thích cái tên đó.7 c  O! \* p) A8 K" w3 k+ D+ C(wWw.truyenchu.online)


  u* w/ x' w  B" a+ K* ~Đứa trẻ này dễ đoán thật.: A1 c2 d/ D& @) [, y- T(wWw.truyenchu.online)


1 T( E2 F3 ~- \" dKể từ lúc này, tên đầy đủ của Tiểu long sẽ là Evangeline và biệt danh của nó sẽ là Eva.6 c" {& ^+ A; \' n* o& W$ I) x: p(wWw.truyenchu.online)


# Q' z# j( ^0 {+ F1 mĐột nhiên, Eva nhảy ra khỏi tay tôi.3 \! |0 Y6 g7 i' e4 a(wWw.truyenchu.online)


6 X$ V, A% `0 y, I$ gNó nhanh chóng chạy về phía cửa sổ với dáng vẻ đáng yêu vốn có, rồi bắt đầu cố gắng trèo lên khung cửa sổ.) K3 @/ K# T4 _: o! A( U(wWw.truyenchu.online)


, p2 a4 C; p3 C" w9 FTrông nó trò lên đáng yêu làm sao.
: R: K% ~& \+ P! @/ `4 S/ i# L; v% c( p6 L0 q* x  \(wWw.truyenchu.online)

Nó đang tính làm gì thế? Tôi đứng dậy đi đến bế Eva đặt lên khung cửa sổ.+ Q, T0 r& S( n! _7 \) ^(wWw.truyenchu.online)


. d' \. r9 a3 e+ Y1 y/ V, t3 YSau đó, tôi mở cửa sổ ra.
( c# M% ?& y/ J3 Q- w: J/ n
6 T# W4 B% y- T  ]! A1 Y% y1 ?[Mi định làm gì à?]/ I$ \. L4 f6 u1 G(wWw.truyenchu.online)

3 F9 G( p% K* x0 F' M) q2 [(wWw.truyenchu.online)

[Myu!]" }/ f  ^+ y% q(wWw.truyenchu.online)


" q8 Z  m8 x3 k/ I+ M0 L4 F[Mở cửa sổ và làm cho mi lớn hơn sao? Tuy không biết mi muốn gì, nhưng được rồi….]0 v- _/ ~1 T6 V; p/ c/ U+ k(wWw.truyenchu.online)


' E' D$ n5 N! H$ G! B2 i+ p) OKhông biết nó muốn làm gì nữa.% [" r7 U" E! r4 \1 ^& l% Z(wWw.truyenchu.online)

! J  r* }( P4 W3 G0 _(wWw.truyenchu.online)

Tuy vậy, đây vẫn là sự ưu ái đơn thuần tôi dành cho nó, nên cũng không có gì phải bận tâm hết…
: r8 i6 t" L+ w$ ~1 @6 c' o* X2 R. n+ L2 a  z+ p5 D(wWw.truyenchu.online)

Nghĩ vậy, tôi mở cửa sổ trước rồi sau đó ôm Eva trên tay đưa ra khỏi cửa sổ.
1 X9 G+ u$ I; i( ~
! X4 o* h: H, jTôi đổ ma lực để nó phát triển giống như trước đó.
6 ?( x8 [4 D" a" M/ V  B: i: _  k
( J9 ?$ U4 E2 TSau đó, Eva trở nên lớn hơn ở bên ngoài cửa sổ.8 p% v! Y# l% k; P6 Q* U6 Y$ D- Z(wWw.truyenchu.online)


- U5 o0 K7 x) }, V% c: R# J: GNó đã trở lại hình dáng uy nghiêm của một con Xích Long trưởng thành.1 S! d) _* y7 S( `(wWw.truyenchu.online)

! c( H$ J) [( e0 @/ {2 u: n(wWw.truyenchu.online)

Eva khổng lồ cúi đầu xuống khung của sổ.
1 q3 G$ Y- o  b# Z! P" ^
" T% ~( O: h) p# h. ^* M/ @9 u- bĐôi mắt cả hai chạm nhau.
$ ~! _4 I4 W/ y9 |
# v, S3 y, X! J2 w5 x) jSau đó, nó lại cúi đầu thấp hơn chút nữa. Để đỉnh đầu ngang chiều cao của khung cửa sổ.( s9 Y4 N' W1 h2 Q/ o6 F1 ^2 ?(wWw.truyenchu.online)


( J+ Q, i* K3 D9 r! h( E[...Muốn ta cưỡi mi sao?]1 I$ S7 j8 a; m8 d( v3 ?+ A4 s(wWw.truyenchu.online)


' r" w5 _) B, o9 C6 m; ]; @Eva nâng cái đầu quá khổ của nó lên xuống.; |9 e3 y$ `1 h(wWw.truyenchu.online)


$ [4 V8 G3 R7 qTôi nghĩ có lẽ là nó đang gật đầu.2 G3 u% L- B" S  y- Y& `0 b(wWw.truyenchu.online)

0 m0 o0 P: ?6 E% [% t% m(wWw.truyenchu.online)

[Được rồi]
/ x" m7 Y# e& Z* M; f4 j: G6 l- d  l9 r(wWw.truyenchu.online)

Tôi đặt chân lên bệ cửa sổ, rướn người bước qua và gối chân lên đầu Eva.; I/ r9 v8 A0 ?(wWw.truyenchu.online)

% F( l4 g7 n; G/ j$ A! g: F(wWw.truyenchu.online)

Tôi bỗng cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo xuống, trong khi cảnh vật thì thay đổi một cách nhanh chóng.
4 X) C4 @( A' K" k' V3 [5 M. j% a" U4 w" b% Z) S' }' K(wWw.truyenchu.online)

Khi tôi kịp nhận ra, thì đã thấy mình bay trên bầu trời.
4 E" w; p  ]1 Z  H: I! {
; f5 |6 L4 O3 e) NTôi có thể nghe thấy âm thanh của gió và tiếng vỗ cánh của Eva." c% U/ g3 Z+ ](wWw.truyenchu.online)

- S2 b9 o1 }" e(wWw.truyenchu.online)

Tôi đang cưỡi Eva~a… Eva đang chở tôi bay trên bầu trời.
% N5 I2 i( J9 Y2 X  R( |  N6 e
/ S5 O, o+ f+ R[Wow, thật tuyệt vời]9 i8 k3 O5 `1 w# N2 p* h( _(wWw.truyenchu.online)

8 e, w& `+ U, m(wWw.truyenchu.online)

Eva vút đi.
" V& U0 p4 L7 W- L
% }. C+ ~8 q& @7 \8 L: xChỉ trong nháy mắt nó đã bay ra khỏi thành phố với tốc độ đáng kinh ngạc so với thân hình khổng lồ của nó.
9 h: ]5 n% h* Y1 |! S+ B  v# i, }! q: e# F# _(wWw.truyenchu.online)

[Wow, nhanh hơn ngựa nhiều]+ G% X8 P. `7 E4 `: i(wWw.truyenchu.online)


& J/ e4 T3 n0 w, h+ h7 \1 c[Grul...]$ y' G4 h) r+ `4 \" x(wWw.truyenchu.online)


. U9 d0 }2 y" F4 X/ t" aTiếng gầm gừ của Eva giống như tiếng sấm vang lên đã làm tôi hiểu vài thứ.
# l1 `5 |0 q! x! U- d! j' m0 P, F* f2 d8 H3 l, ^# r  S  B(wWw.truyenchu.online)

[Sức mạnh này là do ta đã đặt tên cho mi sao?]6 k- p) U) Z/ q1 I3 u(wWw.truyenchu.online)

( {( I/ k# b4 H! q) L, B(wWw.truyenchu.online)

[Grul...]
2 i) A) k# p3 \( x8 ~
% A( _  j  X% S- y7 ^Tôi nhớ lại nội dung trong một cuốn sách khá cũ có nói “Đặt tên là phép thuật lâu đời nhất và đơn giản nhất”.
( K% {, X. }7 f
4 ?1 U* n2 S# C6 h& K* GÝ nghĩa của cái tên sẽ phản ánh được sức mạnh bên trong của người hay sinh vật nhận cái tên đó.8 E& l- E! p' h(wWw.truyenchu.online)

, U& B& S9 s5 {(wWw.truyenchu.online)

Eva nói rằng nó đã nhận được nhiều quyền năng hơn sau khi tôi đặt cái tên đó cho nó.  Q9 C( u( b- B" E) E7 }(wWw.truyenchu.online)

' l% `# M. _+ w3 G3 P: J! e(wWw.truyenchu.online)

Như vậy cũng tốt.
( `+ N8 \7 v, k
  a2 `! L% N2 T5 FTôi lại nhìn xung quanh một lần nữa.
; I4 y% m0 g, i5 O  [8 [; @# a0 X5 O( s(wWw.truyenchu.online)

Bay trên bầu trời dễ chịu thật.
, s4 Z5 `1 _  W# l
: y/ s* F" {) \Quang cảnh từ trên nhìn xuống cũng rất đẹp.
- Q4 g8 V, ]" ]+ z2 w' l! t% h
% Q) c' Y) k; _Tôi đã đọc nhiều sách, nhưng không có cuốn sách nào mô tả cách con người bay trên bầu trời hết.
' K' w* Y3 }. [3 k1 ^( c9 L3 z
% C; K$ o7 z/ V4 ]7 fCó lẽ tôi là người duy nhất trên thế giới này có thể nhìn thấy phong cảnh hiện tại.$ l1 y) t' q0 L7 U1 X0 u. j$ _(wWw.truyenchu.online)

  i/ t" {) Y3 F0 g& `) r(wWw.truyenchu.online)

[Cảm ơn Eva]
9 T8 b7 S4 |% G  \& o! ~+ v5 {3 P9 Q. K8 W& E(wWw.truyenchu.online)

Eva đáp lại những lời biết ơn của tôi bằng một tiếng gầm nhẹ thể hiện sự vui mừng…. 
Có thể bạn thích!
  In no jitsury okusha ni naritakute! - 170 chương
   ➣Tóm tắt: Như bao người ngưỡng mộ những anh hùng khi còn nhỏ, nhân vật chính của chúng ta lại ngưỡng mộ những con người trong bóng tối. Sau khi giấu đi khả năng thật sự và sống 1 cuộc đời tầm thường của 1 thường dân vào ban ngày trong khi trải qua những khóa huấn luyện điên rồ vào ban đêm, anh ta cuối cùng cũng được chuyển sinh sang thê giới khác. Người đàn ông ấy, người mà chỉ phô diễn sức mạnh trong bóng tối,những người hầu cận, và cùng với đó là tổ chức lớn mạnh của anh…

  Đây là câu chuyện về một chàng trai, người luôn khao khát sức mạnh trong màn đêm, trị vì thế giới ngầm ở thế giới khác.
  Isekai wa Smartphone to Tomo ni - 534 chương
   ➣Tóm tắt: Touya Mochizuki 15 tuổi vô tình bị giết bởi Thượng Đế. Như một lời xin lỗi, Thượng đế cho phép anh được sống lại, nhưng vì ông không thể gửi anh về thế giới cũ của mình, nên thay vào đó, thượng đế tái sinh anh trong một thế giới phép thuật cùng với một yêu cầu đặc biệt. Touya sử dụng quyền yêu cầu của mình để đem điện thoại thông minh của mình vào thế giới mới với anh ta, vì thế Thượng đế đã thay đổi điện thoại của Touya để nó sẽ hoạt động trong thế giới mới. Đồng thời Thượng Đế cũng khuếch đại rất nhiều khả năng vật lý, phép thuật và nhận thức của Touya đến một mức độ nhất định như một lời xin lỗi thêm cho sự bất tiện khi giết anh ta. Tận dụng tối đa cơ hội thứ hai của mình trong cuộc sống, Touya kết bạn với nhiều người khác nhau, chủ yếu là phụ nữ và những người có thứ hạng cao trong thế giới mới. Anh bắt đầu đi du lịch từ nước này sang nước khác, giải quyết các tranh chấp chính trị, làm nhiệm vụ, và thưởng thức cuộc sống với những người bạn mới của mình.
  Tái sinh thành Quý tộc - 226 chương
   ➣Tóm tắt: Nhân vật chính, Shiina Kazuya bị giết bởi một người lạ trong khi cố gắng bảo vệ em gái của cô bạn thuở nhỏ của mình. Cậu được chuyển sinh thành Cain Von Silford, con trai thứ ba của một quý tộc, trong một thế giới có kiếm và ma thuật.
  Cain sẽ lớn lên trong khi được vây quanh bởi những vị thần không biết tự trọng, những quý tộc của vương quốc, và những cô gái trẻ.
  Để tránh dựng flag, cậu cố gắng che giấu những chỉ số và bảo hộ đáng kinh ngạc mà cậu nhận được từ các vị thần. Đây là câu chuyện về một cậu bé đôi lúc hai mặt và đôi khi vụng về.
  Picked up a Demon King to be a Maid - 30 chương
   ➣Tóm tắt: Nếu thiếu nữ xinh đẹp là Ma Vương trở thành nô lệ, bạn sẽ làm gì với nàng ấy? Giết nàng ấy, trở thành anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại? Hay là nô dịch nàng ấy, hưởng thụ sự vui sướng cao cấp nhất trên đời? Không, tất cả đều không phải, Lâm Tiêu chỉ muốn làm một Dũng Giả dự khuyết tầm thường. Công chúa chân dài quần tất đen, Thánh Nữ Loli 2 mặt... Cho dù là ai, đều không thể quyến rũ hắn thay đổi lý tưởng lặng lẽ hưởng thụ chờ chết cao quý! Cho nên câu trả lời của hắn là  —— Ma Vương đại nhân, người có thể nhanh chóng mặc vào...
  Vô năng giả - 24 chương
   ➣Tóm tắt: Chức nghiệp được ban cho những đứa trẻ vào năm chúng 10 tuổi, và việc có hay không có những Kỹ năng sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng sau này. Arel, con trai của Thánh kiếm Farah và Ma pháp Vương Leon, lại bị gán cái danh Kẻ Vô năng... Nhưng cũng chẳng cần chức nghiệp hay những kĩ năng, Arel vẫn tin rằng mình có thể kiên trì nỗ lực.