Đọc Truyện Vòng Bảy Người

Vòng Bảy Người

Tác giả: KarinELF

Đọc Truyện

Văn án

Một quyển tiểu thuyết cũ nát, một cố sự quỷ dị khó lường, một đoạn bí sử phủ đầy bụi xưa. Sinh tử bảy người dây dưa nan giải, tới cùng ai mới là kẻ tự thuật cố sự cuối cùng. Ai mới là kẻ giải đề cuối cùng. "Đây là một quyển cố sự đã được chấp thuận, người trong cố sự không phải nhân vật hư cấu, khiến độc giả của bạn cũng là nhân vật trong cố sự, bạn không phải độc giả không liên can gì, mà là người tham dự. . . . . .Đây thuộc về thế giới của bạn, một hành trình tìm kiếm cứu trợ và đáp án."

Danh sách Chap

Giới thiệu

Mở đầu

Chương 1 : Quyển sách bị dư

Chương 2 : Vòng bảy người

Chương 3 : Trần Hạo

Chương 4 : Kẻ trộm mộ

Chương 5 : Chuyện cũ nhắc lại

Chương 6 : Rằm tháng 7

Chương 7 : Thái Âm Càn Khôn Trắc

Chương 8 : Hoài nghi

Chương 9 : Hiểu biết nông cạn là đáng sợ nhất

Chương 10 : Hoang thôn

Chương 11 : 5P3CI3436-368742

Chương 12 : Quỹ đạo của bướm đêm

Chương 13 : Cảnh báo của mèo

Chương 14 : Xe hòm

Chương 15 : Trong dự liệu , ngoài suy luận

Chương 16 : Ngôi miếu đổ nát trong mưa

Chương 17 : Chướng ngại đọc

Chương 18 : Hiệu chụp ảnh

Chương 19 : Lừa gạt

Chương 20 : Câu đố trong rương

Chương 21 : Quái thi

Chương 22 : Phản hồn hương

Chương 23 : Cố hồn phách

Chương 24 : Người thứ sáu

Chương 25 : Âm binh

Chương 26 : Cục diện khốn đốn

Chương 27 : Quá khứ đình trệ

Chương 28 : Một đáp án khác

Chương 29 : Quái thạch

Chương 30 : Bí ẩn trong bí ẩn

Chương 31 : Đầu mối cuối cùng

Chương 32 : Sinh tử ảo giác

Chương 33 : Sự trở lại

Chương 34 : Khảo cổ

Chương 35 : Hai phần mộ

Chương 36 : Mộ công chúa

Chương 37 : Ước hẹn bảy người

Chương 38 : Truyền thừa

Chương 39 : Bí ẩn Tương tộc

Chương 40 : Tâm quỷ

Chương 41 : Địa đồ Phù Dung

Chương 42 : Âm dương đạo

Chương 43 : Phá cục

Chương 44 : Đưa tang

Chương 45 : Thủy vân chi gian

Chương 46 : Gác chuông

Chương 47 : Quỷ khóc đưa tang

Chương 48 : Mỗi người một ngã

Chương 49 : Âm dương song phân , bảy hồn đồng đạo

Chương 50 : Hồ Huyền Vũ

Chương 51 : Bản bùn

Chương 52 : Hai người phụ nữ

Chương 53 : Ước Hẹn Cuối Cùng (1)

Chương 53 : Ước Hẹn Cuối Cùng (2)

Chương 53 : Ước Hẹn Cuối Cùng (3)

Đoạn kết

Phiên ngoại (1) : Đọng lại

Phiên ngoại (2) : Tiểu quỷ phiền phức