Đọc Truyện Quỷ Thoại Liên Thiên

Quỷ Thoại Liên Thiên

Tác giả: KarinELF

Đọc Truyện

Trước đây người ta tính trên đời có năm loại người, loại thứ năm là chuyên thu hút tai nạn về mình. Nhưng với Quỷ thoại liên thiên thì loại người thứ sáu đã nảy ra, đó là người chuyên thu hút ma quỷ về mình. An Tung là một tồn tại hết sức kỳ lạ, không hiểu sao chuyện quái dị bám theo cậu ta đặc biệt nhiều. Đi chợ thì rơi vào tay lũ làm thịt người, nghe hát thì có ma vờn trong nhạc, bắt xe thể nào cũng lên nhầm xe chở u linh... Khổ nỗi An Tung không hề an phận, nếu có điều gì nhiễu động, cậu ta sẽ lại gần, xem cho kỹ và đa phần trường hợp là sẽ nhúng tay can thiệp, bởi vậy ma quỷ không ai hẹn ai càng tích cực lượn lờ quanh cậu ta.

Cái khổ thứ hai là An Tung không có năng lực gì mà đối phó với ngần ấy ma quỷ tai ương, nên cao xanh dun dủi cho cậu ta một người bạn cùng phòng thâm sâu khó lường, sát cánh cùng cậu ta qua từng chặng đường bắt ma đuổi quỷ.Anh ta đẹp trai, thư sinh, có sức hút với phụ nữ, nhưng lại lạnh lùng với tất cả, chỉ che chở nhiệt tình với một mình An Tung và quái đản nhất là, không từ bỏ cơ hội nào để thể hiện thái độ chiếm hữu đối với cậu ta.Quỷ thoại liên thiên là triền miên truyện về những âm ảnh dương gian, cũng là âm ảnh về những cảm xúc còn nhập nhoạng giữa hai bờ tối sáng.

Danh sách Chap

Mở Đầu

Chương 1 : Đêm hiện hồn

Chương 2 : Cái bóng quỷ

Chương 3 : Tài vận (Thượng)

Chương 4: Tài vận (Hạ)

Chương 5: Bà nội

Chương 6: Tóc (Thượng)

Chương 7: Tóc (Hạ)

Chương 8: Chợ quỷ (Thượng)

Chương 9: Chợ quỷ (Trung)

Chương 10: Chợ quỷ (Hạ)

Chương 11: Mộ hoang (Thượng)

Chương 12: Mộ hoang (Hạ)

Chương 13: Song hỉ quỷ sát (Thượng)

Chương 14: Song hỉ quỷ sát (Hạ)

Chương 15: Niên thú (Thượng)

Chương 16: Niên thú (Hạ)

Chương 17: Ngôi nhà cổ (Thượng)

Chương 18: Ngôi nhà cổ (Hạ)

Chương 19: Tương Tây thi cổ (Thượng)

Chương 20: Tương Tây thi cổ (Trung)

Chương 21: Tương Tây thi cổ (Hạ)

Chương 22: Tiệc vườn đào dưới trăng (Thượng)

Chương 23: Tiệc vườn đào dưới trăng (Trung)

Chương 24: Tiệc vườn đào dưới trăng (Hạ)

Chương 25: Thủ hồ (Nhất)

Chương 26: Thủ hồ (Nhị)

Chương 27: Thủ hồ (Tam)

Chương 28: Thủ hồ (Tứ)

Chương 29: Kẻ báo tử (Thượng)

Chương 30: Kẻ báo tử (Trung)

Chương 31: Kẻ báo tử (Hạ)

Chương 32: Ăn thịt (Nhất)

Chương 33: Ăn thịt (Nhị)

Chương 34 : Ăn thịt (Tam)

Chương 35: Ăn thịt (Tứ)

Chương 36: Giường (Nhất)

Chương 37: Giường (Nhị)

Chương 38: Giường (Tam)

Chương 39: Giường (Tứ)

Chương 40: Khách dưới trăng (Nhất)

Chương 41: Khách dưới trăng (Nhị)

Chương 42: Khách dưới trăng (Tam)

Chương 43: Khách dưới trăng (Tứ)

Chương 44: Linh viên (Nhất)

Chương 45: Linh viên (Nhị)

Chương 46: Linh viên (Tam)

Chương 47: Linh viên (Tứ)

Chương 48: Linh viên (Ngũ)

Chương 49: Quỷ chú (Nhất)

Chương 50: Quỷ chú (Nhị)

Chương 51: Quỷ chú (Tam)

Chương 52: Quỷ chú (Tứ)

Chương 53: Tấm ảnh (Thượng)

Chương 54: Tấm ảnh (Trung)

Chương 55: Tấm ảnh (Hạ)

Chương 56: Mộ phần của sâu (Nhất)

Chương 57: Mộ phần của sâu (Nhị)

Chương 58: Mộ phần của sâu (Tam)

Chương 59: Phần mộ của sâu (Tứ)

Chương 60: Mộ phần của sâu (Ngũ)

Chương 60.1: Ngẫm nghĩ

Chương 61: Kính (Nhất)

Chương 62: Kính (Nhị)

Chương 63: Kính (Tam)

Chương 64: Mật Văn (Nhất)

Chương 65: Mật văn (Nhị)

Chương 66: Mật văn (Tam)

Chương 67: Mật văn (Tứ)

Chương 68: Mật văn (Ngũ)

Chương 69: A Ni Mã Khanh (Nhất)

Chương 70: A Ni Mã Khanh (Nhị)

Chương 71: A Ni Mã Khanh (Tam)

Chương 72: A Ni Mã Khanh (Tứ)

Chương 73: Hiểm lộ (Nhất)

Chương 74: Hiểm lộ (Nhị)

Chương 75: Hiểm lộ (Tam)

Chương 76: Hiểm lộ (Tứ)

Chương 77: Hiểm lộ (Ngũ)

Chương 78: Chân tướng của sự giả dối (Nhất)

Chương 79: Chân tướng của sự giả dối (Nhị)

Chương 80: Chân tướng của sự giả dối (Tam)

Chương 81: Chân tướng của sự giả dối (Tứ)

Chương 82: Chân tướng của sự giả dối (Ngũ)

Chương 83: Đường cùng khó thoát (Nhất)

Chương 84: Đường cùng khó thoát (Nhị)

Chương 85: Đường cùng khó thoát (Tam)

Chương 86: Đường cùng khó thoát (Tứ)

Chương 87: Đường cùng khó thoát (Ngũ)

Chương 88: Đường cùng khó thoát (Lục)

Chương 90: Hà bá khóc (Nhất)

Chương 91: Hà bá khóc (Nhị)

Chương 92: Hà Bá khóc (Tam)

Chương 93: Hà bá khóc (Tứ)

Chương 94: Hà bá khóc (Ngũ)

Chương 95: Hà bá khóc (Lục)

Chương 96: Hà bá khóc (Thất)

Chương 97: Vĩ thanh

Chương 98: Phiên ngoại - Chăn (Nhất)

Chương 99: Phiên ngoại - Chăn (Nhị)

Chương 100: Phiên ngoại - Chăn (Tam)

Thông báo nhỏ

PN1: Mộ phần hoa mai (Nhất)

PN1: Mộ phần hoa mai (Nhị)

PN1: Mộ phần hoa mai (Tam)

PN1: Mộ phần hoa mai (Tứ)

PN1: Mộ phần hoa mai (Ngũ)

PN1: Mộ phần hoa mai (Lục)

PN1: Mộ phần hoa mai (Thất)

PN2: Quán net (Nhất)

PN2: Quán net (Nhị)

PN2: Quán net (Tam)

PN2: Quán net (Tứ)

PN2: Quán net (Ngũ)

PN2: Quán net (Lục)

PN2: Quán net (Thất)

PN2: Quán net (Bát)

PN3: Cầu thất hồn (Nhất)

PN3: Cầu thất hồn (Nhị)

PN3: Cầu thất hồn (Tam)

PN3: Cầu thất hồn (Tứ)

PN4: Đao Đăng (Nhất)

PN4: Đao Đăng (Nhị)

PN4: Đao Đăng (Tam)

PN4: Đao Đăng (Tứ)

PN4: Đao Đăng (Ngũ)

PN5: Bắt ma (Nhất)

PN5: Bắt ma (Nhị)

PN5: Bắt ma (Tam)

PN5: Bắt ma (Tứ)

PN5: Bắt ma (Ngũ)

PN5: Bắt ma (Lục)

PN6: Rình mò (Nhất)

PN6: Rình mò (Nhị)

PN6: Rình mò (Tam)

PN6: Rình mò (Tứ)

PN7: Bí mật (Nhất)

PN7: Bí mật (Nhị)

PN7: Bí mật (Tam)

PN7: Bí mật (Tứ)

PN7: Bí mật (Ngũ)

PN7: Bí mật (Lục)

PN8: Kinh biến (Nhất)

PN8: Kinh biến (Nhị)

PN8: Kinh biến (Tam)

PN8: Kinh biến (Tứ)

PN8: Kinh biến (Ngũ)

PN9: Quán trọ (Nhất)

PN9: Quán trọ (Nhị)

PN9: Quán trọ (Tam)

PN9: Quán trọ (Tứ)

PN9: Quán trọ (Ngũ)

PN9: Quán trọ (Lục)

PN9: Quán trọ (Thất)

Thông báo 2