Đọc Truyện Alljun-Cực phẩm nam phụ (Chuyển ver)

Alljun-Cực phẩm nam phụ (Chuyển ver)

Tác giả: 2hong_sunniiday

Đọc Truyện

Đọc một cuốn truyện xong và bất ngờ bị xuyên không vào cuốn truyện đó.
Renjun phải làm sao để chấp nhận 6 anh người yêu cùng một lúc đây?
#1. alljun_ 17:48 PM
Hppy 8k views.