Free bitcoin

Thuật sĩ Chuột Tuyết

Thuật sĩ Chuột Tuyết


Một con chuột tuyết đã lẻn vào kho thức ăn của một phù thủy già, chưa kịp làm gì thì nó đã bị bắt. Cuộc đời của nó đến đây là kết thúc ư…

Ồ không, bỗng nhiên con Chuột Tuyết đó trở thành học trò của phù thủy. Hãy cùng thưởng thức cuộc phiêu lưu của một con chuột ở thế giới khác nào.