Picked up a Demon King to be a Maid

Picked up a Demon King to be a Maid
Đăng bài


Nếu thiếu nữ xinh đẹp là Ma Vương trở thành nô lệ, bạn sẽ làm gì với nàng ấy? Giết nàng ấy, trở thành anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại? Hay là nô dịch nàng ấy, hưởng thụ sự vui sướng cao cấp nhất trên đời? Không, tất cả đều không phải, Lâm Tiêu chỉ muốn làm một Dũng Giả dự khuyết tầm thường. Công chúa chân dài quần tất đen, Thánh Nữ Loli 2 mặt... Cho dù là ai, đều không thể quyến rũ hắn thay đổi lý tưởng lặng lẽ hưởng thụ chờ chết cao quý! Cho nên câu trả lời của hắn là  —— Ma Vương đại nhân, người có thể nhanh chóng mặc vào...
 Picked up a Demon King to be a Maid
Thu/Mở Theo dõi (65)

Picked up a Demon King to be a Maid Bài mới: 0|Chủ đề: 30|Xếp hạng: 30 

Nếu thiếu nữ xinh đẹp là Ma Vương trở thành nô lệ, bạn sẽ làm gì với nàng ấy? Giết nàng ấy, trở thành anh hùng vĩ đại nhất của nhân loại? Hay là nô dịch nàng ấy, hưởng thụ sự vui sướng cao cấp nhất trên đời? Không, tất cả đều không phải, Lâm Tiêu chỉ muốn làm một Dũng Giả dự khuyết tầm thường. Công chúa chân dài quần tất đen, Thánh Nữ Loli 2 mặt... Cho dù là ai, đều không thể quyến rũ hắn thay đổi lý tưởng lặng lẽ hưởng thụ chờ chết cao quý! Cho nên câu trả lời của hắn là  —— Ma Vương đại nhân, người có thể nhanh chóng mặc vào...
[ARC 1] Chương 01: Giấc mơ của Dũng Giả dự khuyết
[ARC 1] Chương 02: Thiếu nữ và khế ước
[ARC 1] Chương 03: Thiếu nữ và mèo đen
[ARC 1] Chương 04: Thiếu nữ và sống chung
[ARC 1] Chương 05: Tấm lòng của Ma Vương
[ARC 1] Chương 06: Nhặt Ma Vương làm hầu gái
[ARC 1] Chương 07: Tìm ra được bộ tộc Đông Hạ
[ARC 1] Chương 08: Ta là chủ nhân của nô lệ
[ARC 1] Chương 09: It 's show time!
[ARC 1] Chương 10: Hầu gái nói sự thật
[ARC 1] Chương 11: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (1)
[ARC 1] Chương 12: Màn trình diễn dùng tính mạng giải thích (2)
[ARC 1] Chương 13: Trắc nghiệm tuyển chọn tư cách
[ARC 1] Chương 14: Thực nghiệm trên sân trắc nghiệm (1)
[ARC 1] Chương 15: Thực nghiệm trên sân trắc nghiệm (2)
[ARC 1] Chương 16: Không phải là kẻ ngốc
[ARC 1] Chương 17: Tam điểm nhất tuyến
[ARC 1] Chương 18: Cái búng tay
[ARC 1] Chương 19: Cũng không hoàn toàn là đóng kịch
[ARC 1] Chương 20: Thị trấn West Wind (1)
[ARC 1] Chương 21: Thị trấn West Wind (2)
[ARC 1] Chương 22: Thánh nữ? Ma nữ?
[ARC 1] Chương 23: Tiên sinh X
[ARC 1] Chương 24: Vì đánh giá cấp A (1)
[ARC 1] Chương 25: Vì đánh giá cấp A (2)
[ARC 1] Chương 26: Vì đánh giá cấp A (3)
[ARC 1] Chương 27: Vì đánh giá cấp A (4)
[ARC 1] Chương 28: Vì đánh giá cấp A (5)
[ARC 1] Chương 29: Biết ghen, biết nổi điên, biết giết người
[ARC 1] Chương 30: Không tha thứ, cút
Login or Register

Website đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn