Free bitcoin

Murabito Desu Ga Nani ka

Murabito Desu Ga Nani ka


Iijima Ryuuto đã được tái sinh vào một thế giới khác với cái tên Lute Macklen. Nghề nghiệp sau khi tái sinh là một dân làng ?! Ngay cả ngôi nhà anh sinh ra chỉ là của một nông dân nghèo bình thường . Trong thế giới này, nơi có goblins và rồng, đã có rất nhiều câu chuyện về các nhà thám hiểm và  pháp sư.  Đây là câu chuyện về Ryuuto trở thành người mạnh nhất mặc dù chỉ là một phó thường dân. Sử dụng cheat "có được  cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi chết", anh ấy sẽ cho bạn thấy những gì  mà một người dân làng có thể làm.