Pháp sư vô năng

Pháp sư vô năng
Đăng bài


Abel muốn trở thành một pháp sư.
Khi lên bảy tuổi, người ta nói rằng cậu không thể trở thành một pháp sư vì cậu không có ma lực.
Bị sốc, Abel trở thành một người sống khép kín.
Vì điều này, Abel đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà.
Mặc dù vậy, Abel vẫn tiếp tục nghiên cứu ma thuật.
Và rồi cậu nhận ra rằng:
Những lý thuyết ma thuật cơ bản được biết đến trên thế giới này đều hoàn toàn Sai hết.
Sau khi nhận ra sự thật đó, Abel đã trở thành người mạnh nhất.
Pháp sư vô năng
Thu/Mở Theo dõi (48)

Pháp sư vô năng Bài mới: 0|Chủ đề: 47|Xếp hạng: 24 

Abel muốn trở thành một pháp sư.
Khi lên bảy tuổi, người ta nói rằng cậu không thể trở thành một pháp sư vì cậu không có ma lực.
Bị sốc, Abel trở thành một người sống khép kín.
Vì điều này, Abel đã bị cha mẹ đuổi khỏi nhà.
Mặc dù vậy, Abel vẫn tiếp tục nghiên cứu ma thuật.
Và rồi cậu nhận ra rằng:
Những lý thuyết ma thuật cơ bản được biết đến trên thế giới này đều hoàn toàn Sai hết.
Sau khi nhận ra sự thật đó, Abel đã trở thành người mạnh nhất.
[ARC 1] Chương 1: Mở đầu attachment
[ARC 1] Chương 2: Đuổi khỏi nhà attach_img
[ARC 1] Chương 3: Thí nghiệm attach_img
[ARC 1] Chương 4: Trừng phạt
[ARC 1] Chương 5: Thử nghiệm với em gái tôi
[ARC 1] Chương 6: Tiếp tục thử nghiệm với em gái tôi
[ARC 1] Chương 7: Chủ tiệm sách
[ARC 1] Chương 8: Khoa học
[ARC 1] Chương 9: Khoa học và Cải tiến
[ARC 1] Chương 10: Lại nhờ vả em gái
[ARC 1] Chương 11: Lý thuyết mới
[ARC 1] Chương 12: Tôi hết tiền
[ARC 1] Chương 13: Trận đấu đầu tiên
[ARC 1] Chương 14: Aunya
[ARC 1] Chương 15: Trọng lực
[ARC 1] Chương 16: Trận chiến với em gái
[ARC 1] Chương 17: Sau trận đấu
[ARC 1] Chương 18: Milleia
[ARC 1] Chương 19: Lòng biết ơn
[ARC 1] Chương 20: Về nhà
[ARC 1] Chương 21: Nhiều điều cần giải thích
[ARC 1] Chương 22: Nhập học
[ARC 1] Chương 23: Thanh kiếm Azoth
[ARC 1] Chương 24: Chọn đội
[ARC 1] Chương 25: Hội trưởng Hội học sinh
[ARC 1] Chương 26: Phần còn lại của linh hồn
[ARC 1] Chương 27: Phòng hội học sinh
[ARC 1] Chương 28: Babloo
[ARC 1] Chương 29: Quyết đấu
[ARC 1] Chương 30: Tính không đồng nhất
[ARC 1] Chương 31: Tinh linh
[ARC 1] Chương 32: Đội
[ARC 1] Chương 33: Phòng của Melleia
[ARC 1] Chương 34: Suy nghĩ cá nhân
[ARC 1] Chương 35: Đàm phán
[ARC 1] Chương 36: Quyết đấu
[ARC 1] Chương 37: Cuộc họp chiến lược
[ARC 1] Chương 38: Mã hóa
[ARC 1] Chương 39: Phức tạp
[ARC 1] Chương 40: Chìa khóa
[ARC 1] Chương 41: Đấu đội
[ARC 1] Chương 42: Thánh quốc
[ARC 1] Chương 43: Anthropos
[ARC 1] Chương 44: Ma thuật và Tinh linh
[ARC 1] Chương 45: Phần kết
[ARC 2] Chương 46: Ngụy thần
[ARC 2] Chương 47: Khóc
Login or Register

Website đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn