LV999 no Murabito

LV999 no Murabito
Đăng bài


Trong thế giới này, khái niệm cấp độ có tồn tại.
Trừ những người sống chỉ để tiêu diệt quái vật, hầu hết xã hội con người đều chỉ toàn từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.
Còn nữa, không phải ai cũng có thể ra ngoài săn quái vật; nó gắn chặt với những chức nghiệp do chúa ban.
Có tám chức nghiệp như thế. Chiến binh. Đấu sĩ. Tu sĩ. Thuật sĩ. Kỵ sĩ. Thương nhân. Thợ Săn. Phù Thủy.
Và những chức nghiệp được ban cho sức mạnh phi thường và được chia làm ba loại. Hoàng Tộc. Anh Hùng. Hiền Nhân.
Nhưng với hầu hết dân số ở đây, họ chẳng có sức mạnh gì và sống nhờ làm nông hoặc buôn bán. Những thị trấn được lập nên bởi những con người mang chức nghiệp yếu nhất… Thường Dân.
Một Thường Dân mà đi săn quái vật thì chẳng khác nào tự tử.
Nhưng rồi một ngày, một cậu bé Thường Dân hai tuổi bỗng nhận ra một điều.
Khi cậu tiêu diệt quái vật… cậu sẽ nhận được của cải.
LV999 no Murabito
Thu/Mở Theo dõi (313)

LV999 no Murabito Bài mới: 0|Chủ đề: 52|Xếp hạng: 34 

Trong thế giới này, khái niệm cấp độ có tồn tại.
Trừ những người sống chỉ để tiêu diệt quái vật, hầu hết xã hội con người đều chỉ toàn từ cấp độ 1 đến cấp độ 5.
Còn nữa, không phải ai cũng có thể ra ngoài săn quái vật; nó gắn chặt với những chức nghiệp do chúa ban.
Có tám chức nghiệp như thế. Chiến binh. Đấu sĩ. Tu sĩ. Thuật sĩ. Kỵ sĩ. Thương nhân. Thợ Săn. Phù Thủy.
Và những chức nghiệp được ban cho sức mạnh phi thường và được chia làm ba loại. Hoàng Tộc. Anh Hùng. Hiền Nhân.
Nhưng với hầu hết dân số ở đây, họ chẳng có sức mạnh gì và sống nhờ làm nông hoặc buôn bán. Những thị trấn được lập nên bởi những con người mang chức nghiệp yếu nhất… Thường Dân.
Một Thường Dân mà đi săn quái vật thì chẳng khác nào tự tử.
Nhưng rồi một ngày, một cậu bé Thường Dân hai tuổi bỗng nhận ra một điều.
Khi cậu tiêu diệt quái vật… cậu sẽ nhận được của cải.
12
Trở lại Đăng bài
[ARC 1] Mở đầu
[ARC 1] Chương 1: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 2: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 3: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 4: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 5: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 6: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 7: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 8: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 9: Những lá cỏ non tuyên bố rằng: “ Chúng tôi là một đội Anh hùng!”
[ARC 1] Chương 10: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 11: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 12: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 13: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 14: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 14: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 15: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 16: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 17: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 18: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 19: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 20: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 21: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 22: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 23: Cái thứ đó, chúng có giá trị bao nhiêu chứ?
[ARC 1] Chương 24: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 25: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 26: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 27: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 28: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 29: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 30: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 31: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 32: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 33: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 34: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 35: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 36: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 37: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 38: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 39: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 40: Sẽ ổn cả thôi nếu bạn muốn
[ARC 1] Chương 41: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 42: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 43: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 44: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 45: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 46: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 47: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
[ARC 1] Chương 48: Sau cùng thì câu trả lời phụ thuộc vào chính bạn
Trang sau »
12
Trở lại
Login or Register

Website đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn