Isekaiteni Sita Boku

Isekaiteni Sita Boku
Đăng bài


Kurono Crawford, quý tộc của đế chế Cefeus có một bí mật. Cậu là người được triệu hồi đến thế giới này từ Nhật bản hiện đại.Được nhận nuôi bởi một quý tộc nhỏ và tốt nghiệp học viện quân sự năm 18 tuổi, cậu bắt đầu làm việc dưới quyền của một đại quý tộc vùng biên cương, hầu tước Erakis.Trong một trận giao chiến với quân đội nước láng giềng, Kurono đã bị hắn bỏ lại chặn hậu cùng một đội quân chỉ toàn Á nhân, những tồn tại bị xem là thấp kém nhất ở thế giới này.Sử dụng những tư duy và hiểu biết có được từ thế giới hiện đại, Kurono sẽ bắt đầu hành trình xây dựng nên đế chế của riêng mình, mở đầu bằng việc sử dụng 1.000 Á nhân đẩy lùi 10.000 quân tinh nhuệ.
Isekaiteni Sita Boku
Thu/Mở Theo dõi (53)

Isekaiteni Sita Boku Bài mới: 0|Chủ đề: 43|Xếp hạng: 4 

Kurono Crawford, quý tộc của đế chế Cefeus có một bí mật. Cậu là người được triệu hồi đến thế giới này từ Nhật bản hiện đại.Được nhận nuôi bởi một quý tộc nhỏ và tốt nghiệp học viện quân sự năm 18 tuổi, cậu bắt đầu làm việc dưới quyền của một đại quý tộc vùng biên cương, hầu tước Erakis.Trong một trận giao chiến với quân đội nước láng giềng, Kurono đã bị hắn bỏ lại chặn hậu cùng một đội quân chỉ toàn Á nhân, những tồn tại bị xem là thấp kém nhất ở thế giới này.Sử dụng những tư duy và hiểu biết có được từ thế giới hiện đại, Kurono sẽ bắt đầu hành trình xây dựng nên đế chế của riêng mình, mở đầu bằng việc sử dụng 1.000 Á nhân đẩy lùi 10.000 quân tinh nhuệ.
[ARC 1] Chương 01: Kurono attach_img
[ARC 1] Chương 02: Bán Elf Leila attach_img
[ARC 1] Chương 03: Tân hầu tước Erakis
[ARC 1] Chương 04: Okami-san và cô bé bán hoa attach_img
[Giao đoạn] 01: Leila
[ARC 1] Chương 05: Chợ nô lệ
[ARC 1] Chương 06: Băng cướp attach_img
[ARC 1] Chương 07: Tyria rời đi attach_img
[ARC 1] Chương 08: Linh mục Shion
[ARC 1] Chương 09: Bệnh xá cho người nghèo
[Giao đoạn] 02: Elena Grafias attach_img
[Giao đoạn] 03: Faye Murifain
[ARC 1] Chương 10: Thành quả
[ARC 2] Chương 00: Mưu đồ
[ARC 2] Chương 01: Đế đô
[ARC 2] Chương 02: Đặc huấn
[ARC 2] Chương 03: Dạ tiệc
[ARC 2] Chương 04: Băng hà
[ARC 2] Chương 05: Đảo chính
[ARC 2] Chương 06: Quân lương
[ARC 2] Chương 07: Quân luật
[ARC 2] Chương 08: Lửa dữ
[ARC 2] Chương 09: Đánh đêm
[ARC 2] Chương 10: Đốt lửa
[ARC 2] Chương 11: Khai sinh
[ARC 2] Chương 12: Trở về
[ARC 2] Chương 13: "Cưỡi ngựa"
[ARC 3] Chương 01: Đánh cược
[ARC 3] Chương 02: Ruộng muối
[ARC 3] Chương 03: Thầy giáo
[ARC 3] Chương 04: Lý trí và bản năng
[ARC 3] Chương 05: Đào tạo
[ARC 3] Chương 06: Đô thị
[ARC 3] Chương 07: Biên giới phía Nam
[ARC 3] Chương 08: Lời thề
[ARC 3] Chương 09: Man di
[ARC 3] Chương 10: "Thử thách Tử thần"
[ARC 3] Chương 11: Tương lai
[ARC 3] Chương 12: Hiệp sĩ
[ARC 3] Chương 13: Yên bình
[ARC 4] Chương 01: Cảng Silba
[ARC 4] Chương 02: Hiện thực
[ARC 4] Chương 03: Hiệp sĩ đoàn
Login or Register

Website đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn