Thập tam hoàng tử

Thập tam hoàng tử
Đăng bài


Sinh ra với tư cách là Hoàng tử thứ mười ba, Noah ngay từ đầu đã không phải là người kế vị của hoàng gia, cho nên hoàng từ sống tự do tự tại tại lãnh địa được ban. Tuy nhiên, Thái tử đã chết trước Hoàng đế. Việc kế vị hoàng gia sẽ có sự tranh chấp khá gay gắt giữa các hoàng tử còn lại. Noah là người mạnh nhất áp đảo các hoàng tử khác và cuối cùng trở thành Hoàng đế có quyền lực nhất thế giới.
Thập tam hoàng tử
Thu/Mở Theo dõi (53)

Thập tam hoàng tử Bài mới: 0|Chủ đề: 32|Xếp hạng: 20 

Sinh ra với tư cách là Hoàng tử thứ mười ba, Noah ngay từ đầu đã không phải là người kế vị của hoàng gia, cho nên hoàng từ sống tự do tự tại tại lãnh địa được ban. Tuy nhiên, Thái tử đã chết trước Hoàng đế. Việc kế vị hoàng gia sẽ có sự tranh chấp khá gay gắt giữa các hoàng tử còn lại. Noah là người mạnh nhất áp đảo các hoàng tử khác và cuối cùng trở thành Hoàng đế có quyền lực nhất thế giới.
Login or Register

Website đọc truyện chữ online

Lên trên Trở lại diễn đàn